رشته کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
1200000
75
آقایان شیری- کامرانی
داخلی جراحی
1300000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
600000
20
استاد شهیدزاده
فیزیک عمومی
800000
50
دکترمتقی نژاد
فارماکولوژی
950000
100
دکترنورآبادی
فیزیولوژی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4365000
365
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان
برنامه كلاسهاي حضوري

Test cable channels Graduate Department of Health