"منابع آزمون کارشناسی ارشدفیزیوتراپی90
 

شهریه نهایی به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
3800000
40
خانم دکتر آبسالان
فیزیوتراپی در بیماریها
2800000
20
خانم دکتر آبسالان
ارزشيابي واندازه گيري
2800000
20
آقای رضایی
اصول حرکت درماني
2800000
20
آقای رضایی
ارتز وپروتز
2800000 20 دکتر هاشمی بیومکانیک
2800000
20
خانم دکتر آبسالان
الکتروتراپی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
16020000
140
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
4500000
50
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health