"منابع آزمون کارشناسی ارشدفیزیوتراپی90
 

شهریه نهایی به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1800000
40
خانم دکتر آبسالان
فیزیوتراپی در بیماریها
1400000
20
خانم دکتر آبسالان
ارزشيابي واندازه گيري
1400000
20
آقای رضایی
اصول حرکت درماني
1400000
20
آقای رضایی
ارتز وپروتز
1400000 20 دکتر هاشمی بیومکانیک
1400000
20
خانم دکتر آبسالان
الکتروتراپی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
7920000
140
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
3000000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health