رشته کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی
   

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
400000 20 دکتر زابلی روش تحقیق
800000
40
دکتر نوریان
آمار
650000
20
دکتر علیمرادی
نظريه هاي روان درمانی
200000
25
دکتر خدامرادی
روانشناسي عمومی وفرهنگی
240000
30
دکتر خدامرادی
روانشناسی رشد
650000
20
دکتر خدامرادی
نظريه هاي شخصيت
352000
42
دکتر خدامرادی
روانشناسی بالینی
312000
40
دکتر علیمرادی
بنيادهاي بيولوژيكي وفيزيولوژيك رفتار
650000
20
دکتر خدامرادی
آسيب شناسي رواني
650000
20
دکتر علیمرادی
ارزیابی روانشناختی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4413600
277
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان
برنامه كلاسهاي حضوري

Test cable channels Graduate Department of Health