انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی
   

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
400000 20% 500000 20 دکتر زابلی روش تحقیق
650000
20%
820000
45
دکتر نوریان
آمار
650000
20%
820000
20
دکتر علیمرادی
نظريه هاي روان درمانی
200000
20%
250000
25
دکتر خدامرادی
روانشناسي عمومی وفرهنگی
240000 20% 300000
30
دکتر خدامرادی
روانشناسی رشد
650000 20% 820000
20
دکتر خدامرادی
نظريه هاي شخصيت
352000
20%
445000
42
دکتر خدامرادی
روانشناسی بالینی
312000
20%
395000
40
دکتر علیمرادی
بنيادهاي بيولوژيكي وفيزيولوژيك رفتار
650000
20%
820000
20
دکتر خدامرادی
آسيب شناسي رواني
650000
20%
820000
20
دکتر علیمرادی
ارزیابی روانشناختی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4278600
282
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان
برنامه كلاسهاي حضوري

Test cable channels Graduate Department of Health