رشته کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی
   

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
2200000 20 خانم امینی روانشناسی عمومی و رشد
2200000 20 خانم امینی کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک
3000000 40 خانم امینی روانشناسی بالینی (شامل بالینی، نابهنجاری، آسیب شناسی و ارزیابی روانشناختی)
2200000 20 خانم امینی نظریه های شخصیت و نظریه های روان درمانی
1800000 40 گروه اساتید آمار
1300000 25 دکتر زابلی روش تحقیق
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
11430000
165
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
3000000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health