رشته کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی
 

شهریه نهایی به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1600000
50
دكترزابلی
تئوريهاي مديريت
1500000
40
دکتر مشهدی
اقتصادخردوکلان
900000
20
دکترامیری

روانشناسي اجتماعي

600000 20 دکتر زابلی روش تحقیق
1300000
40
دکتر نوریان
 
آمار
1000000
30
دکتر علیمرادی
نظريه هاي جامعه شناسي
900000
20
خانم یاراحمدی
تامين و رفاه اجتماعي
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
7020000
220
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1560000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health