رشته کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی
 

شهریه نهایی به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1900000
50
دكترزابلی
تئوريهاي مديريت
1700000
40
دکتر مشهدی
اقتصادخردوکلان
1200000
20
دکترامیری

روانشناسي اجتماعي

1300000 25 دکتر زابلی روش تحقیق
1800000
40
گروه اساتید
 
آمار
1300000
30
دکتر علیمرادی
نظريه هاي جامعه شناسي
1200000
20
خانم یاراحمدی
تامين و رفاه اجتماعي
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
9360000
225
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
3000000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health