مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی
 

شهریه نهایی به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
550000
50
دكترزابلی
تئوريهاي مديريت
750000
40
دکتر مشهدی
اقتصادخردوکلان
600000
20
دکترامیری

روانشناسي اجتماعي

400000 20 دکتر زابلی روش تحقیق
800000
45
دکتر نوریان
 
آمار
600000
30
دکتر علیمرادی
نظريه هاي جامعه شناسي
600000
20
خانم یاراحمدی
تامين و رفاه اجتماعي
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3870000
225
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health