رشته کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی
 

شهریه نهایی به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1000000
50
دكترزابلی
تئوريهاي مديريت
1200000
40
دکتر مشهدی
اقتصادخردوکلان
700000
20
دکترامیری

روانشناسي اجتماعي

500000 20 دکتر زابلی روش تحقیق
800000
40
دکتر نوریان
 
آمار
800000
30
دکتر علیمرادی
نظريه هاي جامعه شناسي
700000
20
خانم یاراحمدی
تامين و رفاه اجتماعي
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
5130000
220
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health