رشته کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی
 

شهریه نهایی به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
2600000
40
دكترزابلی
تئوريهاي مديريت
2000000
30
دکتر مشهدی
اقتصادخردوکلان
2200000
20
دکترامیری

روانشناسي اجتماعي

1600000 20 دکتر زابلی روش تحقیق
2500000
50
دکترمهری
 
آمار
2800000
30
دکتر علیمرادی
نظريه هاي جامعه شناسي
2500000
20
خانم یاراحمدی
تامين و رفاه اجتماعي
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
14580000
210
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
4500000
50
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health