انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
550000
20%
690000
50
دكترزابلی
تئوريهاي مديريت
750000
20%
940000
40
دکتر مشهدی
اقتصادخردوکلان
600000
20%
750000
20
دکترامیری

روانشناسي اجتماعي

400000 20% 500000 20 دکتر زابلی روش تحقیق
650000
20%
820000
45
دکتر نوریان
 
آمار
600000
20%
750000
30
دکتر علیمرادی
نظريه هاي جامعه شناسي
600000 20% 750000
20
خانم یاراحمدی
تامين و رفاه اجتماعي
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3735000
225
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health