رشته کارشناسی ارشدسم شناسی
 
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
2200000

10+70 ساعت نکته و تست

دکتر نادری
شیمی
3250000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
1500000
50
دكتر نورآبادی
زیست شناسی عمومي
1200000
10
دکتر متقی نژاد
سم شناسي
1200000
10
دکتر متقی نژاد
دارو شناسی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
8440000
270
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
3000000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health