مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشدسم شناسی
 
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
850000 70
دکتر نادری
شیمی
1300000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
1000000
50
دكتر نورآبادی
زیست شناسی عمومي
800000
30
دکتر متقی نژاد
سم شناسي
800000
30
دکتر متقی نژاد
دارو شناسی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4275000
300
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health