رشته کارشناسی ارشدسم شناسی
 
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
850000 70
دکتر نادری
شیمی
1300000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
1000000
50
دكتر نورآبادی
زیست شناسی عمومي
600000
30
دکتر متقی نژاد
سم شناسي
600000
30
دکتر متقی نژاد
دارو شناسی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3915000
300
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health