رشته کارشناسی ارشدسم شناسی
 
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
2600000

40

استادطهماسب پور
شیمی
4400000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
2500000
50
دكتر نورآبادی
زیست شناسی عمومي
1800000
10
دکتر متقی نژاد
سم شناسي
1800000
15
دکتر متقی نژاد
دارو شناسی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
11790000
235
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
4500000 50
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health