رشته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1200000
30
دکتر مسلمی
میکروب شناسی موادغذای
1200000
30
دکتر مسلمی
کنترل کیفی موادغذای
1200000
30
دکتر مسلمی
شيمي مواد غذايي
1200000
30
دکتر مسلمی
تکنولوژی مواد غذايي
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4320000
120
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health