انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
850000
20%
1060000
30
دکترزرگران
میکروب شناسی موادغذای
850000
20%
1060000
30
دكترامامي
کنترل کیفی موادغذای
850000
20%
1060000
30
خانم دکتر مسلمی
شيمي مواد غذايي
850000
20%
1060000
30
دکترزرگران
تکنولوژی مواد غذايي
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3060000
120
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health