رشته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
2800000
30
دکتر مسلمی
میکروب شناسی موادغذای
2800000
30
دکتر مسلمی
کنترل کیفی موادغذای
2800000
30
دکتر مسلمی
شيمي مواد غذايي
2800000
30
دکتر مسلمی
تکنولوژی مواد غذايي
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
10080000
120
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
4500000 50
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health