رشته کارشناسی ارشد شیمی دارویی
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
1500000
50
دکتر نادری
شيمي آلي
1500000
50
دکتر نورآبادی
زیست شناسی عمومی
1500000
15
دکتر یوسفی
شیمی تجزیه
3250000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بيوشيمي
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
7000000
255
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

 

 

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
3000000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health