رشته کارشناسی ارشد شیمی دارویی
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
2600000
40
استادطهماسب پور
شيمي آلي
2500000
50
دکتر نورآبادی
زیست شناسی عمومی
2400000
10
استادطهماسب پور
شیمی تجزیه
4400000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بيوشيمي
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
10710000
230
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

 

 

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
4500000 50
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health