رشته کارشناسی ارشد شیمی دارویی
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
600000
50
دکتر نادری
شيمي آلي
1000000
50
دکتر نورآبادی
زیست شناسی عمومی
800000
15
دکتر یوسفی
روشهاي دستگاهي
1300000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بيوشيمي
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3330000
255
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health