مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
منابع آزمون کارشناسی ارشدعلوم تغذیه دربحران وحوادث
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
مباني تغذيه و رژيم درماني
 
850000
بیوشیمی
 
فیزیولوژی
 
زبان عمومی  
   
 
Test cable channels Graduate Department of Health