رشته کارشناسی ارشد بهره برداری از تاسیسات بهداشتی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
700000 20 دکتر مشایخ صالحی مدیریت مواد زائد جامد
800000
20 دکتر مشایخ صالحی

کلیات بهداشت محیط

800000
20 دکتر مشایخ صالحی انتقال و توزیع آب و جمع آوری فاضلاب
800000
20 دکتر مشایخ صالحی

مبانی مکانیک سیالات و هیدرولیک

800000 20 دکتر مشایخ صالحی تصفیه آب و فاضلاب
800000
20 دکتر مشایخ صالحی

شیمی و میکروب شناسی محیط

1000000
50 دکتر زابلی

مبانی مدیریت

 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
5130000 180
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان
برنامه كلاسهاي حضوري

Test cable channels Graduate Department of Health