رشته کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
1100000
50
آقاي فتوحي
اصول توانبخشي
1000000
50
دكترزابلی
تئوريهاي مديريت
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
1890000
100
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان
برنامه كلاسهاي حضوري

Test cable channels Graduate Department of Health