رشته کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
3500000
50
آقاي فتوحي
اصول توانبخشي
2600000
50
دكترزابلی
تئوريهاي مديريت
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
5490000
100
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
4500000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health