رشته کارشناسی ارشد پرستاری ویژه نوزادان
 

شهریه نهایی به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
2500000
75
آقایان کامرانی-شربعت
داخلی جراحی
1600000
30
دکتر بگ جانی
کودکان
1400000
20
دکتر بگ جانی
بهداشت مادران و نوزادان
1400000
20
دکتر بگ جانی
بهداشت جامعه
1400000
20
دکتر محتشمی
بهداشت روان
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
7470000
165
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1560000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health