رشته کارشناسی ارشد پرستاری ویژه نوزادان
 

شهریه نهایی به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
3000000
75
آقایان کامرانی-شیری
داخلی جراحی
2200000
30
دکتر بگ جانی
کودکان
1800000
20
دکتر بگ جانی
بهداشت مادران و نوزادان
1800000
20
دکتر بگ جانی
بهداشت جامعه
2000000
25
دکتر محتشمی
بهداشت روان
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
9720000 170
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
3000000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health