انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد پرستاری ویژه نوزادان
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
800000
20%
1000000
75
آقایان شیری- کامرانی
داخلی جراحی
600000
20%
750000
30
دکتر بگ جانی
کودکان
600000
20%
750000
30
خانم خدامرادی
بهداشت مادران و نوزادان
600000
20%
750000
30
دکتر زارعیان
بهداشت جامعه
600000
20%
750000
25
دکتر صدقی
بهداشت روان
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2880000
190
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان
برنامه كلاسهاي حضوري

Test cable channels Graduate Department of Health