رشته کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه
 

شهریه نهایی به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
3500000
75
آقایان کامرانی-شريعت
داخلی جراحی
2600000
30
دکتر بگ جانی
کودکان
2200000
20
دکتر بگ جانی
بهداشت مادران و نوزادان
2400000
24
دکتر بگ جانی
بهداشت جامعه
2200000
20
دکتر محتشمی
بهداشت روان
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
11610000
169
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
4500000
50
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health