رشته کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه
 

شهریه نهایی به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1200000
75
آقایان شیری- کامرانی
داخلی جراحی
890000
30
دکتر بگ جانی
کودکان
890000
30
دکتر خدامرادی
بهداشت مادران و نوزادان
890000
30
دکتر زارعیان
بهداشت جامعه
890000
25
دکتر محتشمی
بهداشت روان
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4284000
190
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان
برنامه كلاسهاي حضوري

Test cable channels Graduate Department of Health