رشته کارشناسی ارشد ویروس شناسی :.
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
1100000

30

دكتر اسماعیلی
ویروس شناسی
1800000

20+100 ساعت نکته و تست

دکتر اسماعیلی میکروب شناسی
3250000 100 + 20 ساعت نکته و تست دکتر جعفرنژاد بیوشیمی
3900000

80

دکتر یزدان دوست
ایمنی شناسی
3250000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
زیست شناسی سلولی و مولکولی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
12020000 470
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
3000000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health