مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد ویروس شناسی :.
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
850000

50

دكتر اسماعیلی
ویروس شناسی
1000000 100 + 20 ساعت نکته و تست دکتر اسماعیلی میکروب شناسی
1000000

80 + 20 ساعت نکته و تست

دكتر عقیل
ایمنی شناسی
1100000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
زیست شناسی سلولی و مولکولی
350000
10
دکتر اسماعیلی
انگل شناسی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3870000 400
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health