رشته کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
1000000

100

دکتر فراهانی
ژنتیک پایه و پزشکی
1100000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیولوژی سلولی و مولکولی
1300000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3060000
340
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health