انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد مامایی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
مامایی
 

 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش :865 نام رشته:مامایی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
ویلیامز
24
استاد شهبازی 
نواک
24
استاد شهبازی
بیماری های زنان
نلسون
26
استاد مرادی
 
نوزادان     
درسنامه طب پیشگیری-ویلیامز
24
استاد خیرالهی
بهداشت مادروکودک وتنظیم خانواده
ویلیامز
12
استاد کریم زاده
لانگمن
12
استاد منصوری
جنین شناسی

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد مامایی سال 97-96 

بارداري و زايمان : آناتومی مادر، لانه گزینی، امبریوژنز و تکامل جفت، رشد و نمو جنین،فیزیولوژی مادر، وضع حمل، مشاوره قبل از حاملگی، مراقبتهای پره ناتال، لیبر و زایمان طبیعی، لیبر غیر طبیعی، نفاس و عفونت نفاسی
جنین شناسی : گامتوژنز، اولین هفته رشد و نمو، دیسک زایایی مولایه، دیسک زالایی سه لایه، دوره رویانی
بیماری های زنان : عفونتهای ژنیکولوژیک-نازایی-مول-میوم
نوزادان : کلیاتی در مورد عوارض و مرگ و میر، نوزاد، حاملگی های پرخطر، اورژانسهای اتاق زایمان، اختلالات متابولیک، دستگاه غدد درون ریز
داخلی جراحی : اختلالات ریوی، اختلالات کلیه و دستگاه ادراری، اختلالات پوستی
بهداشت مادر و کودک : سلامتی، آموزش بهداشت،اصولPHC،شاخصها، زیج حیاتی
زبان عمومی

 

آزمون اول
96/8/26   

بیماری های زنان : کیست وکانسر تخمدان – کانسرولو-واژن ،آندومتر وسرویکس-اختلالات جنسی
جنین شناسی : جنین و جفت، ناهنجاریهای مادرزادی، دستگاه قلبی و عروقی
بارداری و زایمان :زایمان ابزاری، زایمان بریج، حاملگی نا به جا، اختلالات حجم مایع آمینوتیک، اختلالات جفت، بند ناف و پرده ها، هیپرتانسیون حاملگی، خونریزی زایمانی
نوزادان : بیماریهای دستگاه تنفسی، اختلالات خونی، دیس مورفولوژی، بیماریهای دستگاه عصبی
داخلی جراحی : بیماریهای قلبی-عروقی، هیپرتانسیون بالا، اختلالات هماتولوژیک
بهداشت مادر و کودک : تنظیم خانواده، تغذیه شیرخواران، رشد و تکامل
زبان عمومی

 

آزمون دوم
96/9/24

 

بیماری های زنان : اندومتریوز-آمنوره  - کانسر پستان-یائسگی
جنین شناسی :دستگاه تنفس،دسنگاه گوارش، دستگاه ادراری-تناسلی
بارداری و زایمان : زایمان پره ترم، اختلالات رشد، جنین، سقط، سزارین، سزارین قبلی، بیهوشی در زایمان، القای لیبر
بهداشت مادر و کودک : مراقبتهای دوران بارداری، هنگام زایمان و پس از زایمان
نوزادان : اختلالات دستگاه گوارش، جنین، تظاهرات بالینی بیماریها
داخلی جراحی : بیماریهای عفونی، دیابت، اختلالات تیروئید وسایر اختلالات اندوکرین، بیماریهای آمیزشی
زبان عمومی

 

آزمون سوم
96/10/22

بیماری های زنان : PCOسندرم تخمدان پلی کیستیک– بلوغ –AUB ، دیس منوره ،PMSوسیکل قاعدگی
جنین شناسی : سیستم اعصاب مرکزی، سرو گردن، دستگاه اسکلتی عضلانی، حفره های بدن و سایر اعضا(گوش، چشم، دستگاه پوششی)
بارداری و زایمان : حاملگی پست ترم، دوقلویی، بیماریها و آسیبهای جنین و نوزاد(RHو ABO)، بررسی قبل از زایمان، تشخیص پره ناتال و درمان جنین
داخلی جراحی :  چاقی، اختلالات دستگاه گوارش، اختلالات کبد، کیسه صفرا، پانکراس، مراقبتهای ویژه و تروما، اختلالات ترومبوآمبولیک
بهداشت مادر و کودک : واکسیناسیون
نوزادان : عفونت درنوزادان، ناف، دستگاه ادراری تناسلی، نوزاد پرخطر
زبان عمومی

 

آزمون چهارم
96/11/20  

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

96/08/26

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

96/09/24

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

96/10/22

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

96/11/20

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
96/12/18

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
97/01/31
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
97/02/28
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
97/03/25
آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

 

 

   
Test cable channels Graduate Department of Health