رشته کارشناسی ارشد مامایی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
3800000
40
استادقوام پور
بارداری و زایمان
3800000 40
خانم سهرابي
بیماری های زنان
2800000
40
استاد قوام پور
 
نوزادان     
2500000
35
خانم دکتر نخعی
بهداشت مادروکودک وتنظیم خانواده
2800000
40
استاد نورزایی
داخلی و جراحی
2800000
35
دکتر قربانی
جنین شناسی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
16650000
270
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
4500000
50
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health