رشته کارشناسی ارشد مامایی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1500000
60
خانم  دکتردامغانيان
بارداری و زایمان
1500000
60
خانم  دکتردامغانيان
بیماری های زنان
800000
40
استاد قوام پور
 
نوزادان     
700000
35
خانم دکتر نخعی
بهداشت مادروکودک وتنظیم خانواده
800000
40
دكتر یزدخواستی
داخلی و جراحی
850000
45
دکتر شیرازی
جنین شناسی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
5535000
280
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان
برنامه كلاسهاي حضوري

Test cable channels Graduate Department of Health