مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد مامایی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1000000
60
خانم  دکتردامغانيان
بارداری و زایمان
1000000
60
خانم  دکتردامغانيان
بیماری های زنان
750000
40
خانم دکتر نخعی
 
نوزادان     
550000
35
خانم دکتر نخعی
بهداشت مادروکودک وتنظیم خانواده
650000
40
دكتر یزدخواستی
داخلی و جراحی
700000
45
دکتر شیرازی
جنین شناسی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4185000
280
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان
برنامه كلاسهاي حضوري

Test cable channels Graduate Department of Health