انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد مامایی
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
900000
20%
1130000
60
خانم  دکتردامغانيان
بارداری و زایمان
900000
20%
1130000
60
خانم  دکتردامغانيان
بیماری های زنان
650000
20%
820000
30
خانم دکتر نخعی
 
نوزادان     
550000
20%
690000
35
خانم دکتر نخعی
بهداشت مادروکودک وتنظیم خانواده
650000
20%
820000
40
دكتر یزدخواستی
داخلی و جراحی
700000
20%
880000
45
دکتر شیرازی
جنین شناسی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3915000
270
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان
برنامه كلاسهاي حضوري

Test cable channels Graduate Department of Health