رشته کارشناسی ارشد مامایی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
2800000
60
گروه اساتید
بارداری و زایمان
2800000
60
گروه اساتید
بیماری های زنان
1500000
40
استاد قوام پور
 
نوزادان     
1400000
35
خانم دکتر نخعی
بهداشت مادروکودک وتنظیم خانواده
1700000
40
استاد نورزایی
داخلی و جراحی
2000000
35
دکتر قربانی
جنین شناسی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
10980000
270
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
3000000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health