مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.منابع آزمون لیسانس به پزشکی :.
 
 
لیسانس به پزشکی
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
ميكروب شناسي
 
ایمنی شناسی
 
بیوشیمی
 
جامعه شناسی
 
فیزیولوژی
 
1200000
آناتومی
 
 
بافت شناسی
 
 
روانشناسی
 
 
فیزیک
 
 
شیمی آلی و عمومی
 
  مهارتهای استدلال و تفکر نقاد  
  زبان عمومی