.: موسسه علوم و فنون معین :.

درباره معین

در جهاني كه ما در آن زندگي مي كنيم پر از دعدغه هاي آينده هيچ راه گريزي نيست به جز اينكه از تمدن جهان اول عقب نيفتيم پس چاره اي نيست جز اينكه در راه علم از ديگران سبقت گرفت ،اين همان چيزي است كه آدميان در طول سال هاست كه به دنبا لش مي باند . حال ما متشكل از همان آدمياني كه هرگز خواهان دور ماندن از جهان تمدن نمي باشند در كنار هم گرد آمده ايم ومجموعه اي را تشكيل داده ايم به نام مؤسسه علوم وفنون معين كه شما را با دنياي گسترده پزشكي و پرستاري ومامايي وكليه شاخه هاي وابسته به پزشكي آشنا نماييم وشما را دعوت مي كنيم از اين قافله كه با سرعت نور در حركت به سوي آينده اي روشن مي باشد عقب نيفتيد چرا كه فرصت ها از دست مي روند وافسوس در حال،براي آينده اي بهتر به جايي نمي رسد،چاره اي نيست جز اينكه در حال تكاپو باشيم، در تكاپوي رسيدن به آينده اي روشن،شايد ما يكي از همان لاين هايي باشيم كه شما سال هاست براي رسيدن به اهدافتان به دنبالش بوده ايد در مسير اين مجموعه (معين)شما با مطالب جديد وپيشرفته اي در رشته هاي مورد علاقه خود در راه رسيدن به اهدافتان كه همانا پیشرفت درعرصه های علمی جهت خدمت به همنوعان خویش در مراکز درمانی وارائه مراقبت هاي ويژه به بیماران از پیشگیری تابازتوانی وبهبود وضعيت بهداشتي ، درماني كشور شامل همان مطالب مهم پزشكي ،پرستاري و مامايي و.... آشنا مي شويد. اميد است معين بتواند مانند نامش معين خوبي براي شما دوستداران باشد.


برگزاری سوالات آزمونهای بین­ المللی زبان انگلیسی

برای اولین بار دکتر حاجی پور نماینده رسمی سازمان اییرا از کشور آمریکا برگزاری سوالات آزمونهای بین المللی را به یاری موسسه علوم و فنون معین در ایران امکان پذیر ساخته است

International English Education & Research Association

دوره های مکالمه فشرده زبان انگلیسی
به روش نوین و آکادمیک

 
آنـچه توانسته ایم ، لطف خــدا بوده است - کسب بالاترین آمار قبولی کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی دو سال گذشته برگ زرین دیگری است از دفتر موفقیت های داوطلبان معین