کمیت یا کیفیت مطالعه؟

کمیت یا کیفیت مطالعه

فردی را در نظر بگیرید که قصد آموختن رانندگی را دارد.این فرد در ابتدا کیفیت رانندگی اش خوب نیست، ولی به مرور زمان که بیشتر رانندگی می کند و تجربه اش در زمینه رانندگی بیشتر می شود ، به نسبت کیفیت رانندگی اش نیز بهتر و بهتر میشود و به جایی می رسد که به اصطلاح یک راننده ماهر میشود.در واقع در مثال فوق تلاش زیاد و وقت زیادی که بر روی رانندگی گذاشته بود سبب شده بود که یک راننده ماهر شود. به معنای روشن تر این کمیت بوده که کیفیت را به دنبال داشته است.

پس بنابراین دو راهی به نام کیفیت-کمیت وجود ندارد و راه کیفیت در ادامه راه کمیت واقع شده است. روشن است که برای قدم گذاشتن در راه کیفیت باید ابتدا راه کمیت را بپیماییم.

پاسخ به یک ابهام

ممکن است این ابهام در ذهنتان بوجود آید که آیا منظورمان این است که میزان مطالعه زیاد بدون در نظرگرفتن کیفیت و میزان یادگیری از مطالعه کم ولی با کیفیت بهتر است؟ در پاسخ باید بگوییم که داوطلبان دو دسته اند: دسته اول که با کیفیت درس میخوانند و دسته دوم که کیفتی در مطالعه آنها دیده نمی شود.  دسته اول که مطالعه آنها با کیفیت است نباید به میزان مطالعه کم راضی باشند و چون سابقه با کیفیت مطالعه کردن را دارند باید کمیت را نیز افزایش دهند تا موفقیت خود را تضمین کنند. همه ما قبول داریم که نفرات برتر کنکور با کیفیت بالا درس خوانده اند ، ولی به همین موضوع بسنده نکرده اند و در مصاحبه های متعدد اذعان دارند که ۱۰ تا ۱۴ ساعت در روز مطالعه داشته اند.این موضوع ثابت میکند که برای موفقیت فقط کیفیت ملاک نیست ، بلکه کمیت همراه با کیفیت است که موفقیت را به دنبال خواهد داشت.

اما دسته دوم که هیچ کیفیتی در مطالعه آنها نیست باید ابتدا کمیت خود را افزایش دهند تا به درس خواندن عادت کنند و به دنبال آن کیفیت نیز به تدریج ظهور پیدا خواهد کرد. طبیعی است که نباید انتظار داشته باشیم بلافاصله کیفیت در سطح بالا ظهور کند ، بلکه برای رسیدن به آن تلاش زیاد و مداوم لازم است.

پس اگر با کیفیت ولی به میزان کم مطالعه میکنید یا بدون کیفیت مطالعه میکنید ، باید ابتدا کمیت خود را افزایش دهید و خود را از عقیده های اشتباهی چون ((کم میخوانم ، ولی باکیفیت)) دور کنید و بدانید که کمیت هیچ منافاتی با کیفیت ندارد.

بالا بردن میزان مطالعه ، یکی از راه های افزایش علاقه به مطالعه است

بعضی از داوطلبان نمی توانند با کیفیت درس بخوانند و دلیل آن هم عدم علاقه به درس خواندن است ، درواقع این دسته از داوطلبان به اجبار درس می خوانند و فقط میخواهند مطلبی را که مطالعه می کنند تمام شود. این موضوع سبب می شود که داوطلب به طور عمیق مطالب را یاد نگیرد و به اصطلاح یادگیری سطحی داشته باشد.

یکی از راه های افزایش علاقه به مطالعه ، درگیر شدن زیاد با آنها است. اما چگونه؟ بدین صورت که افزایش میزان مطالعه و به تبع آن کاهش زمان های اتلافی سبب میشود تا اعتماد به نفس فرد افزایش یاد و دیگر احساس عذاب وجدان بابت وقت کشی نداشته باشد . در این هنگام فرد با خیال راحت تر و علاقه بیشتر مطالعه میکند و خود را به موفقیت می رساند.

پس متوجه می شویم که کمیت علاوه بر ارمغان کیفیت ، علاقه را که مهمترین لازمه مطالعه است را در فرد ایجاد میکند. کافی است آزمون کنید تا تاثیر آن را احساس کنید.

پست های مرتبط